Beli potok

BP1  Počivališče (most, Tabre) - Skočniki

BP2  Beli potok (Skočniki) - prehod na Smrajko

BP3  Beli potok (Skočniki) - Krničniki - (Votlo) Sleme

BP4  Beli potok (Skočniki) - Vršič (Rutarski)