Karavanke

K1  Petelinjek iz Rateč

K1a Petelinjek iz Rateč čez Lomiče in Kališje

K2  Petelinjek s Korenskega sedla (slovenska stran)

K3  Jerebikovec s Korenskega sedla

K4  Jerebikovec čez Medvejk

K5  Jerebikovec nad hudournikom Suhelj 

K6  Visoka Bavha iz Podkorna

K7  Visoka Bavha s ceste

K8  Srnjak (planina) iz Podkorna

K9  Bavhica (sedlo) s ceste

K10  Nizka Bavha čez Galerše

K11  Dolič (sedlo) čez Galerše

K12  Kranjska Gora - Galerše - čez planine

K13  Jureževa planina iz Loga 

K14  Vošca s Srednjega Vrha mimo Jureža 

K15  K Jurežu ali na Srednji Vrh mimo Frtaleža

K16  Srednji vrh iz Spodnjih Rut 

K17  Trupejevo poldne (ob Jermanu - Železnica) 

K18  Trupejevo poldne (ob Hladniku - Žlebnica) 

K18a  Pod Murnovcem (prečna)

K19  Kresišče (Za Lepim vrhom - Grajšca)

K20  Vavčar - planina Bašca - Za Lepim vrhom

glej tudi pri: Belca