Savska dolina

S1  Črni vrh iz Loga (čez Tofov graben in Mali vrh)

S1a  Črni vrh s ceste (sankaška proga iz Martuljka)

S2  Kurji vrh iz Loga (ob Tofovem grabnu)

S3  Vitranc (od Bedančevega doma)

S4  Ciprnik od Zelencev 

S5  Vitranc (prečenje: Planica - Jasna)

S6  Vitranc (zgornje prečenje)