Farovško znamenje

Farovško znamenje je bilo postavljeno v 18. st., obnovljeno l. 2011, obnavljal akad. slikar Marko Tušek. Nekatere okenske niše svetnikov so bile tako močno poškodovane in neprepoznavne, da so bili zato dodani drugi svetniki, prav tako pomembni za našo župnijo-glej prvo fotografijo. Blagoslov je opravil dovški župnik g. Franc Juvan na Mihaelovo nedeljo-farno žegnanje, 2. oktobra l. 2011.

Farovško znamenje Farovško znamenje Farovško znamenje
Farovško znamenje Farovško znamenje Farovško znamenje
Farovško znamenje Farovško znamenje Farovško znamenje
Farovško znamenje Farovško znamenje Farovško znamenje
Farovško znamenje

 


Blagoslov

Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov
Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov
Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov
Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov
Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov
Farovško znamenje, blagoslov Farovško znamenje, blagoslov

Grb Dovje

Oznanila

Urnik sv. maš

torek in sobota: 19h (v zimskem času ob 18h)

nedelja: 10h

Urnik sv. maš v Vratih in na Kredarici