Župnija smo ljudje

V župniji Dovje lahko župljani in ostali ljudje dobre volje svoje krščanstvo udejanjamo in živimo na različne načine. Zato in zaradi ljubezni do svojega kraja in do naše Cerkve najdemo v župniji številne skupine, kamor z veseljem sprejmemo tudi vas.

 

Klemen Zalar

Mašniško posvečenje in nova maša v Trstu

Nova maša na Dovjem

Grb Dovje

Oznanila

Urnik sv. maš

torek in sobota: 19h (v zimskem času ob 18h)

nedelja: 10h

Urnik sv. maš v Vratih in na Kredarici