Brolhovo znamenje

V župniji Dovje se je skupina ljudi dobre volje lotila obnove kapelice, ki je bila že več let v slabem stanju. Bližnji Aljažev spomenik, Aljažev hram in zdaj še prenovljena kapelica povezujejo vasi ter popestrijo pot med Dovjem in Mojstrano. Kdor se ustavi pri znamenju, lahko opazi, s kakšno skrbjo in ljubeznijo so prizadevni farani obnovili in okrasili kapelo: nova streha s skodlami, obnovljeni temelji, umetelno oblikovana vrata, očiščena okolica. V niši je upodobljen farni zavetnik sv. Mihael, s freskami je polepšana tudi južna stena.

Zidarska in pleskarska dela je opravil Leon Pečar iz Podkorena, freske je naslikal njegov prijatelj. Kapelico je 10. avgusta 2006  blagoslovil takratni župnik g. France Urbanija.

Vir: Kern Trček Metka, Iz naših župnij, v: Družina, št. 3 (2007), 21. 01. 2007