Cerkve

Sv. Mihael

Župnijska cerkev sv. Mihaela je bila zgrajena v začetku 14. st. Zgradili so jo bavarski kolonisti Ortenburžanov. Cerkev je bila v svoji zgodovini večkrat prezidana: najprej daljnega l. 1489, ko je doživela prvo večjo prenovo. Takrat je bil posvečen oltar sv. Boštjana in izvedena rekoncilacija cerkve. Valvazor celo piše l. 1689, da ima cerkev zavetnika sv. Sebastijana. Sedanjo obliko z nekaterimi kasnejšimi spremembami v času župnika Jakoba Aljaža (1889-1927) je doživela v l. 1829. Nekateri vidni opisi so predstavljeni v spodnji povezavi.

Več

CERKEV SV. KLEMENA V MOJSTRANI

Sv. Klemen

Prvo cerkvico naj bi tu postavili že v 11. st.. Najprej je bila na tem kraju postavljena romanska kapela, ki naj bi bila pred to, precej majhno kapelo. Končno podobo naj bi dobila l. 1640, ko so jo zamenjali z leseno prednico. Romanska kapela je sedaj vzidana v cerkveno ladjo in služi kot prezbiterij. V baroku so cerkveno ladjo nekoliko podaljšali, dodali dve okni v zahodni steni in prizidali zvonik. Zadnjo prezidavo je cerkev doživela v 19. st., ko so povečali okna v ladijskem delu. Cerkvena oprema je lesena. Glavni in stranska oltarja sv. Valentina in sv. Andreja so prav tako iz 19. st. v slogu neoklasicizma. Kot zanimivost ima cerkev za glavnim oltarjem krajši napis iz l. 1640 v »Secco tehniki«. Kor, ki je prav tako lesen pa nosi letnico 1781.

Lepo poslikana je zunanjost sedanjega prezbiterija ter zvonika s šivanimi vogali, ki se zlasti na zvoniku dopolnjujejo z bordurami pod strešnimi napušči ali pod delilnimi venci. V zvoniku je tudi zvon iz 14. st., ki še danes vabi k bogoslužju. Vsi okenski in vratni portal ter tlak so iz Peraškega zelenega kamna-tufa. Restavriranje glavnega oltarja, datiran v leto 1856, je bilo končano l. 2002. Njegov avtor je arhitekt Ivan Vurnik, st. iz Radovljice.

Redno nedeljsko bogoslužje je ob 10. uri ter nekaterih drugih pomembnih godovih.

Legenda o nastanku

Legenda o postanku sv. bratov Cirila in Metoda v dovški župniji