Župnija smo ljudje

V župniji Dovje lahko župljani in ostali ljudje dobre volje svoje krščanstvo udejanjamo in živimo na različne načine. Zato in zaradi ljubezni do svojega kraja in do naše Cerkve najdemo v župniji številne skupine, kamor z veseljem sprejmemo tudi vas.

 

Klemen Zalar

Mašniško posvečenje in nova maša v Trstu

Nova maša na Dovjem