Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je krovna organizacija vseh laiških gibanj v župniji in skrbi za sodelovanje med duhovnikom in laiki v župniji. Na svojih rednih sejah obravnava aktualne probleme na področju pastorale in župnijskega življenja nasploh. Novoizvoljeni dovški ŽPS šteje 17 članov. Od tega jih je dve tretjini že v svojem tretjem mandatu, nekaj se jih je pridružilo naknadno, štirje(4) pa so bili prvič izvoljeni v ŽPS. Dovški ŽPS je sestavljen iz predstavnikov različnih skupin v župniji: mladih, pevcev, Karitas, molitvenih skupin in zakonske skupnosti. Svet se sestane enkrat mesečno, ob četrtkih. Izredna zasedanja imajo le posamezni odbori (npr. gospodarstveni). Dnevni red je sledeč: uvodna molitev ali pesem, sledi molitveni del, nato se člani sveta dotaknejo aktualnosti v župniji oz. odprtih postavk s prejšnje seje po področjih: oznanjevanje, bogoslužje, karitas in gospodarstvo. Mandat članov traja 5 let, člani pa so lahko izvoljeni večkrat (zaporedoma). Naslednje volitve bodo leta 2015.

Pobude (z navedbo imena in priimka) lahko posredujete župniku, tajniku ŽPS, Marselu Gombocu osebno ali pa ostalim članom.

Statut ŽPS

Telesne drže pri sveti maši