Slovenski kulturniki o Jakobu Aljažu

Triglavski župnik, ljubil si višine,
po njih si romal, molil, pesmi pel,
premnogo src za njih lepoto vnel,
zdaj ti hvaležni hranijo spomine.

(Oton Župančič; spominska plošča na Šmarni gori)

 

 

Vsako jutro v zarji novi
naši zažare vrhovi –
čakajo – kdaj prideš spet –
ki si bil jim varih svet:
naš triglavski kralj Matjaž
župnik z Dovjega – Aljaž.

(Silvin Sardenko; nagrobni verzi na dovškem pokopališču)

 

 

Kjer bo srce slovensko bilo,
ime se njega bo slavilo,
zato očetu našega Triglava
srce veselo nam vzklikava:
Živi naj on, triglavska straža!
Poživi Bog nam vrlega Aljaža.

(Finžgar, ob postavitvi kapelice na Kredarici)