O župniji

Zgodovina dovške župnije sega v leto 1033, ko je cesar Konrad II. podelil freisinškemu škofu ozemlje današnjega Dovjega in okolice. Sedež pražupnije, ki je vključevala tudi Dovje, je bil od 2. polovice 10. stoletja naprej na Rodinah pri cerkvi sv. Klemena. Leta 1200 je bil sedež prenesen v Radovljico, leta 1491 pa je oglejski patriarh ustanovil dušno pastirstvo na Dovjem. Danes župnija Dovje obsega naselja: Dovje, Mojstrano, Belco in Zgornjo Radovno.

Od 1. avgusta 2009 dalje službo dovškega župnika opravlja gospod Franc Juvan. Gospod Juvan je tako v župniji, kot širše po Sloveniji poznan tudi po svoji ljubezni do glasbe in glasbenega ustvarjanja. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1975, službo Dovškega župnika pa opravlja od 1. avgusta 2009.

Duhovniki, ki so delovali od ustanovitve župnije do danes.

Zgodovina dovške župnije sega v leto 1033, ko je cesar Konrad II. podelil freisinškemu škofu ozemlje današnjega Dovjega in okolice. Sedež pražupnije, ki je vključevala tudi Dovje, je bil od 2. polovice 10. stoletja naprej na Rodinah pri cerkvi sv. Klemena. Leta 1200 je bil sedež prenesen v Radovljico, leta 1491 pa je oglejski patriarh ustanovil dušno pastirstvo na Dovjem. Danes župnija Dovje obsega naselja: Dovje, Mojstrano, Belco in Zgornjo Radovno.

Od leta 1. avgusta 2009 dalje službo dovškega župnika opravlja gospod Franc Juvan. Gospod Juvan je tako v župniji, kot širše po Sloveniji poznan tudi po svoji ljubezni do glasbe in glasbenega ustvarjanja. V duhovnika je bil posvečen XXXXX, službo Dovškega župnika pa opravlja od 1. avgusta 2009.