Mašniško posvečenje in Nova maša v Trstu, 8. in 9. Junij 2013 g. Klemena Zalarja

Mašniško posvečenje in Nova maša v Trstu, 8. in 9. Junij 2013 g. Klemena Zalarja