Legenda o nastanku

Podružnična cerkev sv. Klemena v Mojstrani naj bi po legendi stala na kraju, kjer sta l. 867 ali 868 na poti v Rim prenočevala sv. brata Ciril in Metod. Papežu Hadrijanu II. sta nesla relikvije papeža Klemena I., ki jih je sv. Ciril našel l. 860 na Krimu. V Rimu so brata zaradi tega še posebej prijazno sprejeli, papež Hadrijan II. pa je podprl njuno misijonsko dejavnost med Slovani in slovesno potrdil slovanske bogoslužne knjige. To upodablja tudi slika v južni kapeli župnijske cerkve sv. Mihaela na Dovjem iz l. 1919.