Farovško znamenje

Farovško znamenje je bilo postavljeno v 18. st., obnovljeno l. 2011, obnavljal akad. slikar Marko Tušek. Nekatere okenske niše svetnikov so bile tako močno poškodovane in neprepoznavne, da so bili zato dodani drugi svetniki, prav tako pomembni za našo župnijo-glej prvo fotografijo. Blagoslov je opravil dovški župnik g. Franc Juvan na Mihaelovo nedeljo-farno žegnanje, 2. oktobra l. 2011.

Blagoslov