Franc Juvan

rojen 7. 2. 1952 v Ljubljani, posvečen 29. 6. 1975 v Ljubljani.

Franc Juvan je svojo osnovnošolsko izobrazbo opravil v svojem domačem kraju – v Domžalah. Obiskoval je gimnazijo Poljane v Ljubljani ter tam leta 1970 maturiral. Vpisal se je v bogoslovje ter študiral na teološki fakulteti v Ljubljani. Študij je zaključil leta 1976, vendar je bil posvečen že leta 1975, saj so bili takrat posvečeni že po petih letnikih študija.

Eno leto je bil duhovni pomočnik v Litiji. Za svoje prvo kaplansko mesto je bil leta 1976 nastavljen v župnijo Novo mesto–Kapitelj. Leta 1979 je prišel kot kaplan na Jesenice. Od tam je leta 1981 odšel v župnijo Ljubljana – Črnuče. Leta 1982 je bil imenovan za župnika v Mengšu, kjer je ostal 9 let. Leta 1991 se je zaradi zdravstvenih težav odpovedal župniji in bil poslan za župnika v Šmartno ob Savi. Avgusta 2009 je postal župnik na Dovjem.
Poleg duhovniškega dela se je precej ukvarjal s cerkveno glasbo. Največ besedil in melodij je napisal za otroške in mladinske zbore. Pesmi pa so tako preproste, da jih lahko pojejo vsi. Objavljene so na spletni strani: http://juvan.rkc.si