Freska Križanje na župnišču

Prejšnjo fresko naslikal Matija Bradaškja, ml. po naročilu župnika Franca Pečariča l. 1930, sedanjo zaradi velikih poškodb ponovno naslikal z isto vsebino akad. slikar Marko Tušek, l. 2012.

Blagoslov opravil dovški župnik g. Franc Juvan na Mihaelovo nedeljo-farno žegnanje, 30. septembra l. 2012.