Križ na Škrlatici

sc4
Zgodovina postavitve križa na drugi najvišji slovenski gori, 2740m

Križ na Škrlatici je 26. avgusta 1934 v spomin na njihovega v gorah ponesrečenega prijatelja Sandija Wisiaka ter v spomin drugim ponesrečenim gornikom postavil Turistovski klub (TK) Skala. Šestmetrski železni križ je 4. avgusta 1935 blagoslovil tedanji ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman.

Po koncu druge svetovne vojne, 5. avgusta 1945 so na križu najprej odkrili spominsko ploščo vsem padlim partizanom v vojni, popolnoma nerazumno pa je bilo dejanje 8 let kasneje. Leta 1953 so ga namreč »znani« neznanci podrli in skupaj s ploščo vrgli v severozahodno ostenje Škrlatice.

Ob 75-obletnici ustanovitve TK Skala in po petih letih slovenske osamosvojitve, leta 1996, je v imenu TK Skale Gorniški klub (GK) dr. Henrik Tuma 6. julija spet postavil križ enake velikosti. Po delih ga je na vrh znosilo 15 planincev. Finančno so njegovo izdelavo in postavitev podprli prostovoljni prispevki raznih dobrotnikov. Nekaj tednov kasneje, 1. avgusta, ga je tedanji dovški župnik Franc Urbanija blagoslovil in poudaril, da je bil dan, ko je bil križ ponovno postavljen, med drugim tudi 151-letnica rojstva dovškega župnika Jakoba Aljaža. Ob tej priliki se je na Škrlatici zbralo preko 400 planincev. Romanja na Škrlatico ob obletnici blagoslova so postala tradicionalna, še posebej za člane gorniških klubov.

V imenu Skale oziroma GK dr. Henrik Tuma je potrebne formalnosti za izdajo soglasja za obnovo križa na Škrlatici poskrbel domačin Stanko Kofler z Dovjega. Upravni enoti na Jesenicah je leta 1995 predložil soglasje lastnikov, to je pašne skupnosti iz Mojstrane, ter druge zahtevane dokumente. Ker odgovora kljub urgencam ni bilo, so skalaši križ po delih prenesli iz doline Vrat in ga na vrhu Škrlatice postavili 6. julija 1996. GK dr. Henrik Tuma je jeseni 1996 dobil odločbo za vnovično rušenje križa, in to potem, ko je bil sam predsednik kluba zaslišan na Upravni enoti na Jesenicah. GK Skala je ob pomoči mnogih Slovencev zbral nad 50.000 podpisov v podporo zahtevi, da se odločba o rušenju križa umakne. Odločba je bila preklicana v decembru istega leta, hkrati pa je bilo izdano soglasje za obnovo križa, s pojasnilom ministra za okolje in prostor RS, da je bila edina težava ta, da za soglasje ni zaprosil lastnik parcele, to je občina Kranjska Gora. Na Upravni enoti Jesenice so sicer vedno zatrjevali, da je bila njihova vloga pravilna in popolna, da pa soglasja ne bo, ker so strokovna mnenja negativna. GK Skala ima kopijo teh “strokovnih” mnenj. Stroka je morala biti takrat zelo daleč in bi morala še danes zardevati ob takem škandalu.

Postavljanje križa – 26.8.1934

vir: GMJ-fototeka Slovenskega planinskega muzeja, foto Slavko Smolej

Blagoslov križa – 4.8.1935

Postavljanje križa – 6.7.1996

Blagoslov križa na Škrlatici – 1.8.1996