Orgle

Mojstra je pred dokončanjem orgel prehitela smrt in delo so nadaljevali njegovi pomočniki, njih pa je pri delu zmotil izbruh 1. svetovne vojne. Tako je orgle dokončal in postavil mojster Ivan Naraks iz Petrovč pri Celju.. Orgelska omara, je delo slovenskega arhitekta Ivana Vurnika iz Radovljice. Ivan Vurnik je bil poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija začetnik slovenske moderne arhitekture in nekaj njegove umetniške »modernosti« je pustil tudi na dovškem koru (lesena balkonska ograja na koru), ki se lepo zliva z ostalo cerkveno opremo. Jakob Aljaž je orgle slovesno blagoslovil 10. avgusta l. 1916.

Podroben opis orgel in dispozicija sta objavljena v publikaciji »Cerkveni glasbenik« iz l. 1916, avtor pa je frančiškan in slovenski skladatelj p. Hugolin Sattner, OFM. Aljažev zbornik str. 200, opomba št. 70.

Orgle, ki jih imenujemo kraljico glasbil, so župnijo spremljale v veselih in žalostnih dogodkih. Najbolj vesel dogodek za orgle same je bil 9. december l. 2007. Blagoslov obnovljenih orgel, je opravil takratni župnik g. Franc Urbanija.

Bile so prvič po skoraj devetdesetih letih po navodilih inženirja Braneta Koširja zelo skrbno in natančno očiščene ter obnovljene. Kljub častitljivim letom so se ohranile originalne piščali, ki se jih vidi s pogledom na kor s posebnostjo vzorca in oblike reže, skozi katero prihaja zrak. V Sloveniji takega primera »solzice« skorajda ni več.

Da so orgle ponovno takšne kot jih je naročil Jakob Aljaž, gre zasluga predvsem inž. Branetu Koširju, vodji orglarske delavnice v Mariboru. Pobud za obnovo orgel je bilo v zadnjih letih pred obnovo kar precej. Uresničitev te drzne zamisli pa je bila zaupana članu ŽPS Simonu Brlogarju, ki je zadevo od besed k dejanjem mojstrsko izpeljal.

Obširnejše poročilo s slikovnim materialom je dostopno na zgibanki, izdani ob blagoslovitvi obnovljenih orgel.

Zgibanka o orglah