Viri

 • Avguštin Alojz, Križem po Gorenjskem med vojno 1941 do 1945 in v letih po vojni, Radovljica 2000;
 • Bergelj Damjana, Umetnostna topografija sakralnih objektov Zgornje Savske doline, diplomsko delo (mentor Janez Höfler), Žirovnica 1996;
 • Gale Jakob, Cerkve na Slovenskem, Krašovec Publikacije, Ljubljana 1996;
 • Kern Trček Metka, Iz naših župnij, v: Družina, št. 3 (2007), 21. 01. 2007;
 • Klinar Stanko idr. (ur.), Aljažev zbornik, Mohorjeva družba, Celje 1993;
 • Kocjan Janez, Aljaževa pot od doma do doma, Gorniški klub Jakob Aljaž, Medvode 2000;
 • Kunčič Mirko, Triglavske pravljice, I. zvezek, Magnolija, Ljubljana 1994;
 • Mohorjev koledar 1994, Mohorjeva družba, Celje 1994;
 • Pokorn Franc, Pokornova zapuščina v ŠkALj, NŠAL 1940;
 • Rabič Mirko, Kronika 90-letne kulturne dejavnosti na Dovjem, KUD »Jaka Rabič« Dovje-Mojstrana, Dovje 2004;
 • Ramovš Anton, Peračiški zeleni kamen, Družina, Ljubljana 2008;
 • Ravnihar Manica idr., Pozdrav z vrhov, Medium Žirovnica, Žirovnica 2009
 • Sivec Ivan, Triglavski kralj, Družina, Ljubljana 1994;
 • Šematizem ljubljanske nadškofije, Nadškofijski ordinariat Ljubljana, Ljubljana 1993;
 • Škrabec Milan (ur.), Slovenstvo na razglednicah, Modrijan založba, Ljubljana 2008
 • Voga France, Spomini na Dovje, Književna zadruga Jesenice, Jesenice 1990;
 • Zadnikar Marijan, Slovenska znamenja, Družina, Ljubljana 1991;
 • Zorman p. Fortunat, OFM, Cerkvica sv. Klemena – legenda, v: Ave Maria, Volume 82, Slovenian Fransican Fathers of the Custody of the Holy Cross by Ave Maria Printery Lemont, Lemont Illinois USA, February 1990, 35-37;
 •  
 • URL:
 • http://www.mojstrana.com
 • http://www.dlib.si/v2/Preview.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-UXRECRG0, 15. 01. 2011